Fysiotherapie Praktijk de Violier

Tarieven

Onderstaande tarieven zijn de door ons gehanteerde tarieven die gelden bij NIET gecontracteerdezorg.

Tarieven 2021

Reguliere zitting € 38,00
Sceening                             € 16,50
Intake en onderzoek na screening € 35,00
Lange zitting € 43,00
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie  € 51,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 51,50
Screening en intake en onderzoek aan huis of instelling                                                    € 64,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis of instelling                                         € 64,00
Eenmalig consult € 56,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 30,50
Telefonisch consult

€ 20,00

Bij gecontracteerde zorg hanteren wij de tarieven van de zorgverzekeraar conform het betreffende contract Deze tarieven verschillen per verzekeraar.

Of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt kunt u in uw polis voorwaarden vinden. Bij een chronische aandoening komen de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering en de 21ste en vervolgbehandelingen uit de basisverzekering. Bij een niet chronische aandoening vallen alle behandelingen onder de aanvullende verzekering.

Fysiotherapie de Violier